Insikter inom tre områden

Img_3_C

Rättigheter & Evenemang

Upplevelseinstitutet är marknadsledande i Sverige på att mäta evenemangsupplevelser. Vi grundar våra modeller i upplevelseforskningen och har verktyg för att mäta och utvärdera evenemang inom såväl idrott, musik, kultur som festivaler. Vi mäter årligen ca 30-40 av Sveriges största evenemang, vilket ger unika referenstal så att ni kan jämföra era resultat och utvecklas effektivt.

Upplevelseinstitutets roll är att bidra till att skapa attraktiva evenemang och förståelse för olika målgruppers behov samt värdera rättigheter och bidra till att utveckla rättigheternas värden.

Destination & Turism

Vad är egentligen en attraktiv destination? Forskningen har besvarat den frågan på många sätt, och även om det finns lärdomar att dra så har alla destinationer sina egna utmaningar, styrkor och vägval att göra. Ligger fokus på att attrahera besökare, nya barnfamiljer, näringslivet eller är  prioriteringen kanske att stärka samhörigheten med ortsbefolkningen?

Vår övertygelse är att allt startar i upplevelsen av er som destination och hur ni kommunicerar via olika medier, fysiska mötesplatser och andra kontaktytor. Vi förstår hur prioriteringar kan göras och har verktygen för att utveckla, förändra eller kanske stärka era målgruppers upplevelser. Vi utvecklar hela tiden benchmark så att ni kan jämföra er med andra destinationer.

Upplevelseinstitutets roll är att analysera besökseffekter och utveckla attraktiva destinationer för målgrupperna.

pexels-photo-14rr26497
Img_3_B

Varumärke & Kommunikation

Det är ofta enklare att köpa en annons i TV än att ingå ett sponsoravtal. Men utfallet av ett rättighetssamarbete kan ge mångdubbelt tillbaka om det utförs på rätt sätt.

Frågorna som ofta dyker upp berör associationer och hur varumärken passar ihop. Var den primära målgruppen hittas mest effektivt och vilka effekter ett sponsorskap eller samarbete kan ge.
Hur kan företaget värdera ett avtalsförslag och hur värderas det mediegenomslag många rättigheter erbjuder? Hur kvalitetssäkras utvärderingen så att investeringarna klarar Skatteverkets krav?

Upplevelseinstitutet har verktygen och kompetensen för att hjälpa er. Vi utgör ofta ett oberoende stöd, som dataleverantör eller insiktspartner, som kompletterar era befintliga byråsamarbeten.

Läs mer om våra kompetensområden

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020