Det här är vi

UI index

Upplevelseinstitutet har byggt upp Sveriges största databas med en mängd statistik kopplat till evenemangsupplevelser. Databasen spänner från år 2000 och innehåller flera hundra evenemang och flera tusen sponsorobservationer vilket möjliggör en mängd intressanta jämförelser, omvärldsanalyser och index. 

Exempel från referensbanken:

NPS – Deltagarevenemang

NPS-deltagare mäter kunders (deltagares) benägenhet att rekommendera ett evenemang till vänner och bekanta.  NPS är ett internationellt vedertaget mått på kundlojalitet. UI:s index visar att ett genomsnittligt NPS för deltagarevenemang i Sverige ligger på +61.

BPI – Brand Power index

Genom mängder av studier har vi  kunnat visa att tre engagemangsdefinitioner påverkar storleken på effekten av sponsring, nämligen kännedom, intresse och attityder till rättigheten.
Brand Power Index väger samman dessa tre parametrar och redovisar rättighetens inneboende styrka. 

Spontan erinran

Hur många besökare från ett evenemang kan spontant uppge/namnge att vårt varumärke var en sponsor till evenemanget? UI:s erinransindex tar fram genomsnittstal brutet på sponsorkategori (titelsponsor, huvudsponsor, officiell sponsor, etc.) samt brutet på branschtillhörighet, sammanhang (sport, musik), mm. En genomsnittlig huvudsponsor får 28 procent spontan erinran i samband med stora evenemang i Sverige.

SSI – utvärdering av sponsorrelationer

SSI är en partnerutvärdering som syftar till att förstå hur relationen med partners kan utvecklas för ökad lönsamhet över tid. Genom 100-tals utvärderingar finns även möjlighet att jämföra sin egen partnerleverans med andra rättigheter.

Vi hjälper våra kunder skapa bättre och mer effektfulla insatser inom upplevelsebaserad kommunikation

Sponsor insight Nordic

Upplevelseinstitutet ingår i Sponsor Insight-nätverket som har separata verksamheter i Finland, Norge och Sverige. Sponsor Insight fokuserar på analys inom sponsring och upplevelser och har gemensam grundforskning för medieanalyser. Varumärket Sponsor Insight finns kvar i Sverige till och med 2016 och kommer från 2017 primärt förekomma vid nordiska samarbetsprojekt.

Vår historia

 • 2020-2021

  Corona och dess påverkan

  Coronapandemin medförde prövningar för oss och framförallt för våra kunder. Under ett år med färre kundprojekt fick UI möjlighet att genomföra flera interna utvecklingsprojekt för att fortsätta ha ett uppdaterat och relevant erbjudande gällande mätning & analys. 

  Flera projekt initieras för att bidra med kunskapsutveckling till våra kunder, däribland en kvalitativ analys av deltagares drivkrafter och upplevelse av virtuella motionslopp. Rapporten finns att ladda ner här.

  2021 inleds med UI får förtroende av Tillväxtverket att genomföra en stor studie som syftar till att förse vår bransch med kunskap om hur evenemangsturismen påverkas av Coronapandemin.

 • 2016

  Upplevelseinstitutet bildas

  Efter flera år av spännande projekt och förtroenden inom helt nya uppdragsområden skapades även utmaningar i bemanning och kompetensutveckling. Frågan väcktes hur vi skulle formulera vårt erbjudande för att möta marknadens behov och därmed vidareutveckla det förtroende våra kunder ger oss varje år. 2016 beslutades att Sponsor Insight skulle omdefiniera sin position och tydliggjorde detta med namnbytet till Upplevelseinstitutet. I samband med omdefinitionen inleddes ett framgångsrikt samarbete med upplevelseforskaren Sofie Sagfossen i syfte att ge ett kompletterat lärande om upplevelser och möjligheten att fortsätta bidra till kunskap och utveckling för våra kunder.

 • 2015

  StoryPlay grundas

  Som ett dotterbolag till Rättighetsbyrån startades aktiveringsbyrån StoryPlay som ett svar på behovet av att skapa innehåll och engagemang för sponsorer och rättigheter. Missionen är att agera möjliggörare och initiativtagare när viljan finns men varken resurser eller tid räcker till för att skapa digitala värden och effekter.

 • 2013

  Sponsor Insight & Rubin Research går samman

  Sponsor Insight gick samman med undersökningsföretaget Rubin Research i syfte att komplettera erbjudandet och ge marknaden Sveriges i särklass starkaste referensdatabas för evenemangsstudier.

 • 2010

  Rättighetsbyrån startas

  Rättighetsbyrån startades som ett svar på marknadens behov av stöd i affärsutveckling, rådgivning och konceptskapande. Missionen var att utveckla rättigheternas kompetens och erbjudande för att möta företagens ökade krav och därmed höja branschens status totalt.
  2018 sålde UI sitt majoritetsägandet i Rättighetsbyrån.

 • 2006-2009

  Sponsor Insight bildas

  Sponsor Insight bildades samtidigt i Sverige och Norge och sedermera även i Finland. och inledde ett samarbete med en forskargrupp på Handelshögskolan BI i Oslo som hade genomfört ett lovande forskningsprojekt om sponsring. Efter investeringar i kompletterande studier kunde forskningen nå i mål och publicerades 2009.
  Med validerade mätverktyg, en oberoende roll och missionen att lyfta kunskapsnivån och mätbarheten i en hel bransch var vi redo och fick omgående ett starkt gehör på marknaden.

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020