Framtidens evenemangsturism – Rapporter 2021

Upplevelseinstitutet genomför under 2021 en omfattande studie för att utveckla förståelse och kunskap kring hur evenemangsturismen påverkas av coronapandemin. Studien är delfinansierad av Tillväxtverket och består av så väl kvalitativa som kvantitativa undersökningar. Ta del av rapporterna nedan:

Framtidens evenemangsturism – Delrapport 3
Publicerad 13 december 2021

Studien syftar till att utveckla förståelsen för hur evenemangsaktörerna – i ett besökarperspektiv – ska utveckla attraktiva erbjudanden och tillfredsställa gästens nya önskemål och behov. Detta är den tredje rapporten i detta projekt, och bygger på två enkätstudier som genomförts under året där drygt 4000 svenskar deltagit. I denna rapport redovisas resultatet från dessa två studier.

Under januari månad sker en slutrapportering av projektet med en fördjupad analys av resultaten från denna rapport, i kombination med lärdomar och insikter från de kvalitativa studierna.
Därefter har UI för avsikt att på egen hand följa upp resultaten i den kvantitativa studien under 2022 för att fortsätta förse vår bransch med insikter.
Klicka här för att ta del av rapporten i PDF-format!


Framtidens evenemangsturism – Delrapport 2
Publicerad 31 augusti 2021

Nu under våren har två kvalitativa undersökningar genomförts och vi har glädjen att presentera resultaten från den kvalitativa studie som genomförts med destinationsbolag, kommuner och evenemangsarrangörer. Detta är den andra i en serie rapporter som kommer arbetas fram utifrån detta projekt.

Syftet med studien är att få en djupare förståelse och kunskap kring hur dessa förändringar som coronapandemin medverka till att skapa, påverkar konsumenter i sina val av att vilja delta och besöka olika evenemang och destinationer i framtiden. Vi vill bättre förstå vilka drivkrafter inom evenemangsturism som skapar en attraktiv destination i pandemins spår. Ett av studiens främsta syften har också varit att lägga grunden till den kvantitativa studie som genomförts inom ramen för projektet.

Klicka här för att ta del av rapporten i PDF-format!


Framtidens evenemangsturism – Delrapport 1
Publicerad 30 juni 2021

Nu under våren har två kvalitativa undersökningar genomförts och vi har glädjen att presentera resultaten från den kvalitativa studie som genomförts med evenemangsbesökare. Detta är den första i en serie rapporter som kommer arbetas fram utifrån detta projekt. Den här rapporten kommer att utgå från att förstå vilka faktorer som påverkar besökarens och deltagarens val av att vilja delta vid evenemang i framtiden.  

Syftet med studien är att få en djupare förståelse och kunskap kring drivkrafter för framtida deltagande och konsumtion hos evenemangensbesökare och evenemangsdeltagare. Vi vill också generera djupare insikter kring efterfrågan av evenemangsturism utifrån ett konsumentperspektiv.

Klicka här för att ta del av rapporten i PDF-format!

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020