Upplevelseinstitutets integritetspolicy

Tack för att du gett samtycke till att medverka i en av Upplevelseinstitutets undersökningar!

Lagring och vilka uppgifter kommer vi att behandla

Vi kommer endast att behandla din e-mailadress och IP-adress för att kunna säkerhetsställa kvaliteten på undersökningen. Detta ger oss bland annat möjlighet att skicka ut påminnelser till de som inte fullföljt undersökningen.
Dina svar och övriga data lagras inom EU/EES.

När du deltar i undersökningen kommer vi ställa frågor t.ex. om din upplevelse av evenemang, men även demografiska faktorer, såsom din ålder, hemvist eller hushållssammansättning och frågor som har betydelse för att kunna utvärdera vad olika besöksgrupper tycker. Undersökningen kan även innehålla frågor om hur du och ditt sällskap har bott och konsumerat under veckan.

Du kan alltid, när som helst välja att avstå från att svara på frågor, eller avbryta din medverkan om du så önskar. Det är alltid frivilligt att delta i Upplevelseinstitutets undersökningar.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas i upp till 80 dagar efter att projektet har avslutats. Efter denna period anonymiseras all data och alla personuppgifter kopplade till projektet tas bort. Efter denna period finns det inte längre någon möjlighet att koppla ditt svar till dig som individ.

När du deltar i våra undersökningar försäkrar vi dig om att du är anonym gentemot vår uppdragsgivare och eventuella underleverantörer.

Dina rättigheter och vem delar vi dina uppgifter med

Du har rätt enligt dataskyddsförordningen att kostnadsfritt, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Upplevelseinstitutet behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Därtill har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Om du vill veta mer om hur Upplevelseinstitutet behandlar dina personuppgifter eller dra tillbaka ditt samtycke kontakta oss.

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020