Upplevelseinstitutet startar nytt analysföretag inom destinationsutveckling

UI bygger tillsammans med våra kunder kompetens om människors upplevelser av olika företeelser. Vi har i många år arbetat med analyser och studier kopplat till destinationers attraktivitet och turismeffekter. Dels i samband med olika evenemang, ofta idrott eller musik, men de senaste åren har vi även studerat destinationers attraktivitet på ett generellt plan.

Steget till att analysera upplevelser av platser & destinationer har varit naturligt. Däremot menar UI att det saknas en aktör som tar ett helhetsgrepp om frågan.

Enligt flera av våra kunder finns det alldeles för många undersökningar och mätningar som inte säger någonting om vad destinationerna faktiskt kan göra för att utveckla sitt erbjudande och stärka sin position. Det är en självklarhet för Upplevelseinstitutet att göra en helhjärtad satsning inom det här området för att möjliggöra bättre upplevelser av destinationer” säger Andreas Andersson Åkerling, VD på Upplevelseinstitutet.

Initiativet är uppskattat från flera delar av branschen. Visit Umeå, som varit med och utvecklat UI:s riksomfattande Destinationstracking, är positiva:

I en snabbt föränderlig värld behöver också sätten vi mäter på uppdateras och utvecklas i samma takt. Hos oss på Visit Umeå lägger vi allt större fokus på att ta reda på våra medborgares och besökares faktiska behov för att utifrån det göra rätt prioriteringar av våra resurser. Vi ser det också som en viktig del i vår egen utveckling att ständigt utforska och testa nya mät- och analysmetoder.
Därför ser vi så klart fram emot att vara med på Upplevelseinstitutets resa med den nya satsningen, säger Gabriella Hed Vall, VD på Visit Umeå.

Även Karolina Davidsson, VD på Destination Halmstad välkomnar initiativet:

“Inom besöksnäringen finns ett behov av att uppdatera mätmetoder och mätetal. Vi på Destination Halmstad har lång erfarenhet av att samarbeta med UI och välkomnar deras kommande satsning på ännu mer analyser inom det här området.
För oss är det viktigt att löpande ta in material för att mäta Halmstads attraktivitet och få underlag som hjälper oss att fatta underbyggda beslut framåt. Förhoppningen är att denna satsning ska kunna ge, såväl oss som besöksnäringen i stort, de mätetal och modeller som efterfrågas”

Patrik Tengwall, ordförande i nätverket SNED (Swedish Network of Event Destinations) med 44 medlemsdestinationer ger sin syn utifrån ett evenemangsperspektiv:

SNED:s syfte är att stärka destinationer som arbetar med publika evenemang i Sverige. Tillgång till tillförlitlig och kontinuerlig data och analys är av största vikt för vår utveckling. Vi tror på evenemangens kraft och dess möjligheter att stärka och utveckla en destination och då är det viktigt att kunna mäta destinationens attraktivitet. Vi ser därför mycket positivt på Upplevelseinstitutets nya satsning inom det här området

Nästa steg är att hitta rätt person som brinner för destinationsutveckling och vill driva det här området med hjälp av underbyggda analyser i kombination med erfarenhet av implementering.

Målet är att verksamheten är i gång under första halvan av 2024.

För mer information:

Andreas Andersson Åkerling
VD, Upplevelseinstitutet
070-473 59 57
andreas@nulluiis.se
www.upplevelseinstitutet.se

Läs mer aktuellt

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020