Vasaloppets sommarvecka tillförde 113,1 miljoner kronor till Vasaloppskommunerna

Den turistekonomiska studie som genomfördes av undersökningsföretaget Upplevelseinstitutet i samband med Vasaloppets sommarvecka 2022 visar att den turistekonomiska omsättningen var cirka 113,1 mkr. Merparten, 106,7 mkr, omsattes i de tre Vasaloppskommunerna Mora, Malung-Sälen och Älvdalen medan cirka 6,4 mkr omsattes i kringliggande kommuner. Studien tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ägt rum.

Läs mer på Idrottens Affärer

Läs mer aktuellt

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020