Nytt verktyg för att utveckla attraktiva destinationer

De senaste åren har det blivit allt viktigare att vara en attraktiv destination för att locka besökare. Svemester-trenden har ytterligare förstärkt besökarens intresse av att botanisera bland svenska destinationer.

En orts attraktionskraft är idag viktig utifrån olika perspektiv och målgrupper. I arbetet med att öka attraktionskraften och utveckla ortens profil och utbud är det därför viktigt att ta reda på vad besökarna förväntar sig och efterfrågar, likväl som att följa upp hur dessa förväntningar och behov uppfylls/tillfredsställs i samband med besöket.

Ur dessa problemformuleringar har Upplevelseinstitutet arbetat fram en Destinationstracking för att löpande mäta destinationers attraktivitet.

Läs mer på Turismnytt

Läs mer aktuellt

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020