Rapport: Första resultaten från Framtidens evenemangsturism

Upplevelseinstitutet har under 2021 blivit beviljade medel av Tillväxtverket för att utveckla förståelse och kunskap kring hur evenemangsturismen påverkas av Coronapandemin. Studien tar sin utgångspunkt kring vilka drivkrafter och behov som kommer vara viktiga för gäster och besökare vid evenemang framöver och vi kan nu presentera de första resultaten från delprojekten.

Vi har under våren arbetat med flera parallella undersökningar, som tillsammans kommer utgöra höstens analys av Coronapandemins effekter på evenemangsbesök. Nu kan vi presentera ögonblicksbilden för hur evenemangsbesökare ser på viljan och drivkrafterna för att besöka evenemang just nu.

  1. Sammanställning av den kvalitativa studie (djupintervjuer) som genomförts med evenemangsbesökare under maj-juni. Ladda ner en kortversion av sammanställningen här
  2. Sammanställning och nedbrytning av den kvantitativa studie (enkätundersökning) som genomförts med över 3 000 svenskar. Ladda ner här.
    För att se UI presentera resultaten på Mötesplats SM-veckan, klicka här!

Under hösten kommer vi genomföra uppföljande studier bland evenemangsbesökare och i samband med detta kommer vi även analysera resultaten djupare och presentera vår syn på vad evenemangsarrangörer behöver utveckla för att vara attraktiva framöver.

Kontakta oss om ni har några funderingar kring resultaten eller önskar specifika nedbrytningar av målgrupper som passar just er!

Läs mer aktuellt

Kontakta oss

08 556 990 55

Hitta oss

Upplevelseinstitutet
Åsögatan 140
116 24 Stockholm

Följ oss

Upplevelseinstitutet i Sverige AB. All Rights Reserved © 2020