Rättigheter

barnBegreppet rättighet används för att definiera organisationer som helt eller delvis erbjuder företag möjlighet att associera sig med organisationen mot en avgift. Avgiftens storlek bygger på hur attraktiva rättigheter organisationen kan erbjuda näringslivet. De avgörande parametrarna för att skapa ökade rättighetsvärden utgår från målgruppens sammansättning och storlek, möjligheten att kommunicera och interagera med målgruppen samt rättighetens associationsvärde.

Upplevelseinstitutets roll är att värdera rättigheter och bidra till att utveckla rättigheternas värden. Läs mer om våra tjänster nedan.

RESEARCH / MEDIEANALYS / VÄRDERING