Om UI

 Vår historia

Sponsor Insight bildades samtidigt i Sverige och Norge 2006. Initiativtagarna Peter Viklund och Vegard Arntsen kom från anställningar på undersökningsinstituten Temo respektive MMI. Sponsor Insight inledde ett samarbete med en forskargrupp på Handelshögskolan BI i Oslo som hade genomfört ett lovande forskningsprojekt om sponsring. Efter investeringar i kompletterande studier kunde forskningen nå i mål och publicerades 2009.

Med validerade mätverktyg, en oberoende roll och missionen att lyfta kunskapsnivån och mätbarheten i en hel bransch var vi redo och fick omgående ett starkt gehör på marknaden.

2010 startades Rättighetsbyrån som ett svar på marknadens behov av stöd i affärsutveckling, rådgivning och konceptskapande. Missionen var att utveckla rättigheternas kompetens och erbjudande för att möta företagens ökade krav och därmed höja branschens status totalt. Rättighetsbyrån rivstartade med att bland annat stå bakom idén om nationalarenans nya namn Friends Arena och belönades 2013 med ett Gyllene Hjul tillsammans med GöteborgsVarvet.

2013 gick Sponsor Insight samman med undersökningsföretaget Rubin Research i syfte att komplettera erbjudandet och ge marknaden Sveriges i särklass starkaste referensdatabas för evenemangsstudier.

2015 startades aktiveringsbyrån StoryPlay som ett svar på behovet av att skapa innehåll och engagemang för sponsorer och rättigheter. Missionen är att agera möjliggörare och initiativtagare när viljan finns men varken resurser eller tid räcker till för att skapa digitala värden och effekter. Försäsongens Mästare är det första större formatet som tagits fram och publicerades i samband med lanseringen av Handbollsligan.

2015 är vårt bästa år hittills. Många spännande projekt och förtroenden inom helt nya uppdragsområden skapade även utmaningar i bemanning och kompetensutveckling. Frågan väcktes hur vi skulle formulera vårt erbjudande för att möta marknadens behov och därmed vidareutveckla det förtroende våra kunder ger oss varje år.

2016 beslutades att Sponsor Insight omdefinierar positionen och att vi nu tydliggör detta med namnbytet till Upplevelseinstitutet. Vi har knutit Sveriges första forskare inom upplevelsekonsumtion till verksamheten och genom ett kompletterat lärande om upplevelser ska vi fortsätta bidra till kunskap och utveckling för våra kunder.

Sponsor Insight Nordic

Upplevelseinstitutet ingår i Sponsor Insight-nätverket som har separata verksamheter i Finland, Norge och Sverige. Sponsor Insight fokuserar på analys inom sponsring och upplevelser och har gemensam grundforskning för medieanalyser. Varumärket Sponsor Insight finns kvar i Sverige till och med 2016 och kommer från 2017 primärt förekomma vid nordiska samarbetsprojekt.

UI Index

Upplevelseinstitutet har byggt upp Sveriges största databas med en mängd statistik kopplat till evenemangsupplevelser. Databasen spänner från år 2000 och innehåller flera hundra evenemang och flera tusen sponsorobservationer vilket möjliggör en mängd intressanta jämförelser, omvärldsanalyser och index. 

Exempel från referensbanken:

NPS – Deltagarevenemang. NPS-deltagare mäter kunders (deltagares) benägenhet att rekommendera ett evenemang till vänner och bekanta.  NPS är ett internationellt vedertaget mått på kundlojalitet. UI:s index visar att ett genomsnittligt NPS för deltagarevenemang i Sverige ligger på +57.

Spontan erinran. Hur många besökare från ett evenemang kan spontant uppge/namnge att vårt varumärke var en sponsor till evenemanget? UI:s erinransindex tar fram genomsnittstal brutet på sponsorkategori (titelsponsor, huvudsponsor, officiell sponsor, etc.) samt brutet på branschtillhörighet, sammanhang (sport, musik), mm. En genomsnittlig huvudsponsor får 28 procent spontan erinran i samband med stora evenemang i Sverige.

Valuta för pengarna. I vilken mån anser besökare till evenemang att de fått valuta för pengarna (förhållandet upplevelse – inträdespris)? Upplevelsen av att ha fått valuta för pengarna är en av de viktigaste drivkrafterna för kunden att komma tillbaka till evenemanget igen. En genomsnittlig besökare till evenemang i Sverige ger sin upplevda valuta för pengarna betyget 3,94 (på en femgradig skala).

SSI – utvärdering av sponsorrelationer. SSI är en partnerutvärdering som syftar till att förstå hur relationen med partners kan utvecklas för ökad lönsamhet över tid. Genom 100-tals utvärderingar finns även möjlighet att jämföra sin egen partnerleverans med andra rättigheter.

Upplevelseinstitutets referensdatabas är unik på marknaden. Ihop med vår erfarenhet och kompetens kan vi sätta resultat i ett relevant sammanhang för såväl arrangörer som för sponsorer.