Forskning

Upplevelsebranschen behöver relevanta mätverktyg för att fortsätta utvecklas i rätt riktning – Upplevelseinstitutet (UI) har som mission att anta utmaningen och bidra till en starkare bransch.

Upplevelseinstitutet sätter stor vikt vid validering genom forskning – antingen genom egna studier, genom samarbeten med högskolor och universitet eller genom tillämpning av kvalitetssäkrad forskning i vår omvärld.

Sedan starten 2006 har vi tagit fram medievärderingsverktyg i samarbete med Handelshögskolan BI i Oslo samt i egen forskning studerat effekterna av associationer.

Forskning mediavärdering

Forskning associationsvärde – Artikel    –    Forskning associationsvärde – Video

Just nu pågår en studie för att förstå hur NPS (Net Promotor Score) faktiskt fungerar på den svenska marknaden, för bättre prediktion. Parallellt med detta har en ny studie initierats i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm med syfte att skapa en effektmodell för sponsring – s k Sponsorship Equity.

Som kund till Upplevelseinstitutet ges du möjligheter att ta del av ofta helt världsunik forskning. För att studera marknaden är vi beroende av våra kunder och samarbetspartners. Det innebär att vi ibland söker finansieringsstöd eller tillgång till relevanta urval för våra studier. Tveka inte att kontakta oss på UI om du har idéer – vi älskar utmaningar och initiativ som leder branschen framåt.