Företag

sidneyAlla företag har behov att skapa lojalitetsband med sina kunder, oavsett om det rör B2C eller B2B. En möjlighet till detta är att bygga relationer i samband med målgruppernas intressen. Metoden benämns vanligen sponsring (partnerskap och allianser är andra begrepp) och framgångsfaktorerna för att lyckas består i goda intentioner och relevans. Företag attraheras av fysiska mötesplatser och möjligheter att uppvisa socialt engagemang, vilket också syns i inriktningen på investeringarna och hur idrottsrörelsen skapar sociala projekt som komplement till sina elitverksamheter.

Upplevelseinstitutets roll är att skapa rätt förutsättningar för företagen att lyckas med sitt engagemang och nå avsedda effekter. Läs mer om våra tjänster nedan.

RESEARCH / MEDIEANALYS / VÄRDERING