EXPONERING VS. BRUS

Upplevelseinstitutet mäter exponering för mer än 200 varumärken i Sverige. Mediegenomslaget är ofta en helt central del i sponsring och kostnadseffektiv jämfört med traditionell reklam. Detta gäller främst för rikstäckande- och redan etablerade varumärken. Företagen kan synliggöra varumärken eller budskap på traditionella skyltar, på kläder eller idag på mer kreativa sätt via digital teknik. Syftet är att repetera ett budskap och skapa igenkänning och acceptans i målgruppens medvetande för att i steg två påverka preferenser och köpprocesser.

I Sverige är det vanligt att många varumärken trängs om utrymmet och uppmärksamheten, vilket reducerar värdet av att exponeras i samband med målgruppens intressen. I våra studier tar vi höjd för detta ”brus” med utgångspunkt från forskning (läs mer under Forskning). Matrisen nedan redogör för en viktig insikt både för företag och rättighetsinnehavare:

Observationsvärden vs. Antal varumärken i bildsekvens/unik yta:

  • 1 varumärke = 100% effekt per varumärke
  • 2-4 varumärken = 70% effekt per varumärke
  • 5-7 varumärken = 49% effekt per varumärke
  • 8-12 varumärken = 33% effekt per varumärke
  • 13-16 varumärken = 27% effekt per varumärke

Insikt: Att ett ensamt varumärke når högre OBS-värden är givet, men vi ser tydligt att det finns möjlighet att marknadsföra flera varumärken parallellt utan att effekten avtar linjärt. Grupperingen ovan betyder att fyra varumärken kan konkurrera i en bild och ge nästan samma effekt som om två varumärken konkurrerar i en bild. Den kunskapen är relevant för både rättigheter och sponsorer.

Ta del av fler insikter
Association / Exponring vs. Brus / Det sociala värdet / Målgrupp vs. Upplevelser