Evenemang

konsertEvenemang framkallar känslor och påverkar människor på det personliga planet likväl som de är viktiga och påverkar samhället i stort. Evenemang bidrar med bland annat trivsel för de lokala invånarna, med spänning och passion för publiken, med motion och hälsa för deltagarna och med ekonomisk stimulans för det lokala näringslivet. Evenemangens mötesplatser är intressanta för många företag och därför växer evenemangssponsringen kanske mest av all sponsring i Sverige just nu.

Upplevelseinstitutets roll är att bidra till att skapa attraktiva evenemang och förståelse för olika målgruppers behov. Läs mer om våra tjänster nedan.

RESEARCH / MEDIEANALYS / VÄRDERING