Värdering – Sport

En rättighets värde styrs av utbud och efterfrågan. Men värdet styrs också av hur väl rättigheten har utvecklat ett erbjudande som attraherar marknaden och såklart hur väl rättigheten presenterar sitt erbjudande. Vissa delar av rättighetsvärdet är sålunda svårt att påverka, medan andra delar kan utvecklas och skapa stora värden.

Associationen utgör den kanske mest svårvärderade delen av ett erbjudande. Inte sällan utgör det också en svår argumentation att föra med en tänkt partner. Upplevelseinstitutet har genomfört ett unikt forskningsprojekt som ger oss möjlighet att värdera associationskraften för olika rättigheter (läs mer under rubriken Forskning).

Rättigheter väljer att anlita oss för att få en oberoende värdering av erbjudandet. I arbetet ingår även beräkning och mätning av associationsvärdet. Upplevelseinstitutet genomför flera olika värderingsprojekt:

Total värdering Hela Rättighetskatalogen genomlyses, kvantifieras och värderas.
Partnervärdering Hela avtalet värderas utifrån rättighetens partnererbjudande.
Konsultation Via Rättighetsbyrån genomförs ett genomgripande affärsutvecklingsarbete i syfte att stärka rättighetens värde och öka lönsamheten för både rättigheten och dess partners.

Läs mer om vårt erbjudande inom sport:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning