Värdering – Företag

Hur mycket är samarbetet med en rättighet värd, vad är en rimlig avtalskostnad i ett sponsorskap? Priserna varierar stort och påverkas ofta av utbud och efterfrågan. Men viktigare är att förstå rättighetens associationsvärde, hur väl rättigheten har utvecklat kanaler till sin målgrupp och hur effektivt rättigheten kan användas för att stärka företagets kommunikation i både egna och köpta kanaler.

UI har genomfört ett unikt forskningsprojekt som ger oss möjlighet att värdera associationskraften för olika rättigheter (läs mer under rubriken Forskning).

Företag väljer att anlita oss för att få en oberoende värdering av erbjudandet. I arbetet ingår även beräkning och mätning av associationsvärdet. Upplevelseinstitutet genomför flera olika värderingsprojekt:

Total värdering En samlad analys av kommunikationen och effekterna i målgruppen
Avtalsvärdering En oberoende värdering av ett aktuellt avtal
Second Opinion En oberoende kontroll av företagets egen värdering
Konsultation Genomförs i samarbete med Rättighetsbyrån och sker ofta i samband med ett nytecknande-, omförhandling- eller utveckling av avtal. Arbetet syftar till att skapa ett effektivt avtal där rättigheterna har relevans för att uppnå uppsatta mål.

Läs mer om vårt erbjudande för företag:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning