Medieanalys – Sport

Sponsorrelaterad exponering

Upplevelseinstitutet erbjuder marknaden en unik möjlighet att utvärdera varumärkens mediegenomslag kopplat till idrottssponsring. För en rättighetsinnehavare inom idrott (oavsett om det är ett evenemang, ett förbund eller en förening) är dessa mätningar ett bra sätt att konkret återkoppla resultat till sina sponsorer baserat på det mediala genomslag sponsorerna erhåller. Effekter som ligger utanför det mediala definieras ofta av hur aktiva och relevanta en rättighets sponsorer är och ligger ofta utanför rättighetsinnehavarens påverkanshorisont.

Motiven för att en rättighetsinnehavare inom idrott bör mäta sitt mediegenomslag är:

  • Höja servicegraden mot sponsorer.
  • Skapa lärande och underlag kring medieeffekter att använda mot såväl befintliga som potentiella sponsorer och partners.
  • Jämföra olika sponsorers medieutfall med varandra, ligger vi rätt i prisstrukturen, får huvudsponsorn tillräckligt exklusiv och dominerande synlighet?
  • Öka intäkterna genom att tydligt och konkret kunna påvisa medievärden som många gånger överstiger avtalssumman.
  • Underlätta den interna rapporteringen hos rättighetens kontaktperson på sponsorföretagen. 

Vi följer kontinuerligt genomslaget för varumärken, idrotter, arenor, lag, ligor och evenemang. Mätningarna produceras in-house och vi hanterar sportmedia i TV, print och webb. Tack vare vår historik sedan 2006 och att vi kontinuerligt mäter mellan 200 och 250 varumärken (uppdragen kommer såväl från företagen som rättigheterna) har vi en mycket omfattande databas. Denna databas skapar möjlighet att förmedla mängder av intressant data och benchmark kring idrotter och sponsring i media på olika sätt.

Den här typen av mätningar är mycket populära bland rättighetsinnehavare i Sverige och utomlands och en trend vi noterat på senare år är att många börjat paketera in detta som en ”basmätning” i avtalen med sina större partners. Satt i relation till avtalssumma så är kostnaden för mätningen ofta relativt liten, varför många anser det är värt att integrera mätning i avtalen.

 

Värderingsmodellen

Värderingsmodellen för TV bygger på forskning och är unik i sitt slag. Värderingen tar hänsyn till hur exponering i samband med sponsring uppfattas och uppskattas jämfört med andra medier. Genom att jämföra sponsringen med andra kanaler ökar möjligheten till integration mellan medier. Värderingsmodellen för press och webb bygger även den på forskning där utgångspunkten utgörs av storleken på bild, bruset (antal budskap) och annonspris i respektive media.

Forskningen som ligger till grund för vår värderingsmodell är publicerad i Journal of the Academy of Marketing Science. Läs mer under rubriken forskning.

 

PR-effekter

Genom samarbeten med marknadens främsta leverantörer inom omvärldsbevakning erbjuder vi uppföljning av aktiviteter, koncept, evenemang och upplevelser där PR utgör ett viktigt syfte. Vi studerar effekter av såväl redaktionell media som social media och kan därmed ge er en heltäckande bild av de PR-mässiga resultaten kring t.ex. en kampanj eller en aktivering.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att konvertera stora datavolymer till användbara verktyg och konkreta insikter samt möjlighet till benchmark i möjligaste mån. Vanliga uppdragsgivare inom analys av PR-effekter är rättighetsinnehavare, sponsorer (ofta kopplat till specifika koncept eller aktiveringsprojekt), kommuner och destinationsbolag.

Läs mer om vårt erbjudande inom sport:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning