Medieanalys – Företag

Sponsorrelaterad exponering

Upplevelseinstitutet erbjuder marknaden en unik möjlighet att utvärdera varumärkens mediegenomslag kopplat till idrottssponsring och andra mediala sponsorprojekt. Dessa mätningar är mycket populära även om exponeringsmotivet för många sponsorer med åren kompletterats med en rad andra och mer sofistikerade motiv. Sponsring är en mångfacetterad metod och därför uppfattas dessa mätningar som ett relativt enkelt och lättfattligt underlag hos många. 

Motiven för att en sponsor bör mäta sitt mediegenomslag är:

  • Erhålla kvitto på utfallet vilket av många används för att verifiera sponsorskapets värde gentemot Skatteverket.
  • Jämföra olika insatser inom idrottssponsring med varandra.
  • Skapa lärande för att förbättra medieeffekterna av sponsring för att därmed förbättra förutsättningarna för effekt i målgruppen.
  • Underlag internt för en sponsor- eller marknadschef.

Vi följer kontinuerligt genomslaget för varumärken, idrotter, arenor, lag, ligor och evenemang. Mätningarna produceras in-house och vi hanterar sportmedia i TV, print och webb. Tack vare vår historik sedan 2006 och att vi kontinuerligt mäter mellan 200 och 250 varumärken (uppdragen kommer såväl från företagen som rättigheterna) har vi en mycket omfattande databas. Denna databas skapar möjlighet att förmedla mängder av intressant data och benchmark kring idrotter och sponsring i media på olika sätt. Lärande är som alltid i vår verksamhet en bärande del och många av våra kunder använder verktyget för att få insikt i hur de bäst positionerar sitt varumärke för att få bäst effekt. Bäst lärande skapas när dessa mätningar genomförs löpande över tid.

 

Värderingsmodellen

Värderingsmodellen för TV bygger på forskning och är unik i sitt slag. Värderingen tar hänsyn till hur exponering i samband med sponsring uppfattas och uppskattas jämfört med andra medier. Genom att jämföra sponsringen med andra kanaler ökar möjligheten till integration mellan medier. Värderingsmodellen för press och webb bygger även den på forskning där utgångspunkten utgörs av storleken på bild, bruset (antal budskap) och annonspris i respektive media.

Forskningen som ligger till grund för vår värderingsmodell är publicerad i Journal of the Academy of Marketing Science. Läs mer under rubriken forskning.

 

PR-effekter

Genom samarbeten med marknadens främsta leverantörer inom omvärldsbevakning erbjuder vi uppföljning av aktiviteter, koncept, evenemang och upplevelser där PR utgör ett viktigt syfte. Vi studerar effekter av såväl redaktionell media som social media och kan därmed ge er en heltäckande bild av de PR-mässiga resultaten kring t.ex. en kampanj eller en aktivering.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att konvertera stora datavolymer till användbara verktyg och konkreta insikter. Vanliga uppdragsgivare inom analys av PR-effekter är rättighetsinnehavare, sponsorer (ofta kopplat till specifika koncept eller aktiveringsprojekt), kommuner och destinationsbolag.

Läs mer om vårt erbjudande för företag:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning