Medieanalys – Destinationer

PR-effekter

Genom samarbeten med marknadens främsta leverantörer inom omvärldsbevakning erbjuder vi uppföljning av aktiviteter, koncept, evenemang och upplevelser där PR utgör ett viktigt syfte. Vi studerar effekter av såväl redaktionell media som social media och kan därmed ge er en heltäckande bild av de PR-mässiga resultaten kring t.ex. en kampanj eller en aktivering.

Vår ambition är att hjälpa våra kunder att konvertera stora datavolymer till användbara verktyg och konkreta insikter samt möjlighet till benchmark i möjligaste mån. Vanliga uppdragsgivare inom analys av PR-effekter är rättighetsinnehavare, sponsorer (ofta kopplat till specifika koncept eller aktiveringsprojekt), kommuner och destinationsbolag.

Läs mer om vårt erbjudande för destinationer:
Research / Medieanalys / Värdering / Konsultation / Utbildning