Vårt erbjudande

Research

Upplevelseinstitutet hjälper våra uppdragsgivare att förstå och påverka människors upplevelser. Det kan röra upplevelser av ett intresseområde, ett evenemang, en destination eller ett varumärke. Studierna kan fokuseras på ett specifikt tillfälle eller följas över tid. Målet är att stärka upplevelsen och effekterna. Läs mer om olika metoder under våra olika fokusområden.

Medieanalys

Medieanalys är en uppskattad del av vårt erbjudande, inte minst som ett enkelt och effektivt verktyg att följa utvecklingen av mediebilden över tid. Upplevelseinstitutet erbjuder ett flertal olika typer av medieanalyser som är inriktade på såväl traditionell sponsorrelaterad exponering som PR-effekter inom redaktionell och social media.

Värdering

Vad är ett rimligt pris för ett sponsorskap? Priserna på sponsring varierar stort och påverkas ofta av utbud och efterfrågan. Men viktigare är att förstå rättighetens associationsvärde, kanaler till målgruppen, möjligheten till affärsnätverk och hur effektivt rättigheten kan användas för att stärka företagets kommunikation i både egna och köpta kanaler.

Upplevelseinstitutet har genomfört ett unikt forskningsprojekt som ger oss möjlighet att värdera associationskraften för olika rättigheter (läs mer under rubriken Forskning).

Konsultation

Digitaliseringen påverkar vår bransch mer än någonsin tidigare. Möjligheterna är större för alla branschens aktörer, samtidigt som konkurrensen om människors uppmärksamhet har hårdnat avsevärt.

Att kommunicera och engagera människor via deras största intressen – oavsett om du är evenemangsarrangör, rättighet, destination eller sponsor – är mer relevant än någonsin tidigare.

Läs mer om vårt konsultativa erbjudande under fokusområdena nedan.

Utbildning

Att hela tiden hålla sig uppdaterad om de senaste trenderna och forskningen blir avgörande för att kunna vara en ledande aktör i branschen och uppnå resultat. Vi hjälper gärna dig och dina medarbetare att analysera och utmana kring hur vår omvärld påverkar er organisation och arbete.

Läs mer om våra utbildningar under fokusområdena nedan.