DET SOCIALA VÄRDET

Vad skapar en bra upplevelse? En viktig del av svaret handlar om det sociala i att konsumera upplevelser. Hur kan vi bidra till att sociala möten mellan människor underlättas och förstärks?

För att förstärka och skapa bättre upplevelser måste vi förstå vad som är speciellt med upplevelser, hur upplevelser kan uppfylla basala psykologiska behov. En viktig punkt att utgå från, och som man bör fundera över är att förstå konsumenternas motivation. Detta är grundläggande, oavsett om man designar upplevelser eller produkter, men det är värt att påminnas om. 

I en grov indelning kan man säga att människors motivation är indelad i två sorters motivation: inre och yttre. Inre motivation är den typen av motivation som ligger bakom ”de beteenden som man av frivilligt intresse ägnar sig åt, även om det skiljs från eventuella konsekvenser”. Det är enkelt uttryckt; när man gör något för att det i sig känns värt att göra, oavsett yttre tvång eller för att man får konsekvenser av det.

Inom motivationsteori har man identifierat tre psykologiska grundbehov som påverkar den inre motivationen positivt: 1) en känsla av självbestämmande, 2) kompetens och 3) social samhörighet. Dessa behov måste vara uppfyllda för att vi ska må bra, för att vi ska kunna ha integritet och sammantaget för vårt välmående. 

Eftersom upplevelser ofta är sociala till sin natur, många upplevelser delas med andra, leder det till att vi stärker sociala band till andra människor. Desto bättre social kvalitet i upplevelsen desto bättre upplevelse skulle man kunna uttrycka det. Alla som arrangerar upplevelser bör med tanke på detta fundera över hur man kan förstärka och förbättra er upplevelse för era besökare rent socialt.

Några frågor arrangörer kan ställa sig:

  • Vilken typ av relationer har besökarna som går tillsammans (kollegor, vänner, familj etc)?
  • Finns det fysiska- eller digitala utrymmet för att uppleva något tillsammans?
  • Kan den fysiska- eller digitala ytan bli mer inbjudande för umgänge så att de sociala banden mellan människor stärks?
  • Finns det möjlighet att umgås före och efter själva huvudupplevelsen, antingen fysiskt eller via sociala medier/digitalt?
  • Hur kan man få besökare att interagera med varandra på ett sätt som bidrar till stämningen?

Ett exempel kan illustrera motivationsteorin; Mat och dryck är ett rent fysiskt behov, men när måltiden intas tillsammans med andra i en självvald miljö uppstår positiva effekter i den inre motivationen. Det är alltså egentligen inte mat och dryck som åstadkommer en starkare personlig upplevelse (eller ett högre betyg på en evenemangsupplevelse) utan främst sociala faktorer och känslan av självbestämmande. Matens kvalitet kan såklart sänka upplevelsen, men den behöver sällan vara av bästa sort så länge de sociala betingelserna är uppnådda. Vi har sett i våra studier att sociala aspekter ofta kan förklara närmare 50 procent av en positiv totalupplevelse. Det är därför värt att påminna om detta förhållande.

Ta del av fler insikter
Association / Exponring vs. Brus / Det sociala värdet / Målgrupp vs. Upplevelser