Destinationer

snowboardAlla län, kommuner och städer har ett behov av att vara attraktiva för att skapa intäkter och livsmiljöer som människor vill vara en del av. Målgrupperna är ofta ortsbefolkningen och/eller tillresta besökare. Turistnäringen och servicesektorn skapar arbetstillfällen och därmed en livskraftig miljö för invånarna samtidigt som levande destinationer attraherar både nya invånare, kvalificerad arbetskraft och ökad turism.

Upplevelseinstitutets roll är att analysera besökseffekter och utveckla attraktiva destinationer för målgrupperna. Läs mer om våra tjänster nedan.

RESEARCH / MEDIEANALYS / VÄRDERING