ASSOCIATION

Alla rättigheter bär på en inneboende association, som kan förändras beroende på hur rättigheten utvecklas. Värdet av en association kan idag beräknas (läs mer under Forskning) och varierar stort mellan olika områden och organisationer. Associationens värde bygger på hur rättigheten uppfattas av en tänkt målgrupp (kännedom, intresse, omdöme) och kan variera från minusvärden till mycket starka plusvärden. Hävstången för ett sponsrande företag är störst i samarbetet med de rättigheter som berör människor på djupet, samtidigt som starkt engagemang ökar riskerna.

Några exempel på associationseffekter (effektmått = stärkt gillande av företaget som associeras med objektet):

  • Cancerfonden + 43%
  • Charlotte Kalla +20%
  • Liseberg +6%

I bedömningen av ett totalt associationsvärde ingår även målgruppens storlek och möjligheten att nå målgruppen i olika kanaler. Det innebär att en rättighet med en lägre associationsfaktor kan vara väsentligt mer värdefull än rättigheter med hög associationsfaktor, men som inte har tillgång till målgruppen genom uppbyggda kanaler.

Ta del av fler insikter
Association / Exponring vs. Brus / Det sociala värdet / Målgrupp vs. Upplevelser